Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

idontlikeu
22:33
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viadnienie dnienie
idontlikeu
22:32
0551 ae4c 500
Reposted fromPoranny Poranny vianikotyna nikotyna
22:32
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii vianikotyna nikotyna
idontlikeu
22:31
Kiedy w końcu zauważysz, że jesteśmy dla siebie?
idontlikeu
22:30
0227 b963 500
Reposted fromverronique verronique vianikotyna nikotyna
idontlikeu
22:08

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
idontlikeu
22:06
8819 ea15
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:59
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianikotyna nikotyna
idontlikeu
21:57
Jest gatunek dzikich dziewcząt, które zakochują się w trudnych chłopakach. Wyobrażają sobie, że śpią obok kamienia. Szukają pęknięć, by zasiać wątpliwość. By delikatnie wsunąć dłoń w szczelinę ich ramion. By ostrożnie nanieść cienką warstwę piasku i przywiązania. Dotykiem drążą skałę.
— Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
idontlikeu
21:57
6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapachsiana zapachsiana
idontlikeu
21:56
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viazapachsiana zapachsiana
idontlikeu
21:55
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viazapachsiana zapachsiana
idontlikeu
21:54
Jeśli nikt nie jest z niej dumny to ja będę, jeśli wszyscy mają ją za nic - to ja będę miał ją za wszystko.
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:54
idontlikeu
21:51
9482 9b94 500
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
idontlikeu
21:51
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaejze ejze
idontlikeu
21:50
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaejze ejze
idontlikeu
21:48
2835 e283
21:48
idontlikeu
21:47
Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl