Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

20:44
0144 6979 500

john-noe:

By John Noe

idontlikeu
20:44
6357 36be

September 18 2017

idontlikeu
16:22
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda viaMigotliwa Migotliwa
16:14
9193 ca95
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:05
3535 8d28
Reposted frombrumous brumous viaMigotliwa Migotliwa
idontlikeu
16:04
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viaMigotliwa Migotliwa

July 01 2015

idontlikeu
10:13
9310 a1c9
idontlikeu
10:11
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viazapachsiana zapachsiana
10:10
5323 d2f1 500
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana

June 28 2015

idontlikeu
22:32
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiedrunk diedrunk
idontlikeu
22:28
0852 ac2f
idontlikeu
22:27
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viaimpreska impreska

June 26 2015

idontlikeu
11:47
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viazapachsiana zapachsiana

June 25 2015

idontlikeu
20:54
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoonlightdrive moonlightdrive

June 23 2015

idontlikeu
18:52
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagivemeheaven givemeheaven

June 20 2015

idontlikeu
21:52
7939 6068
idontlikeu
21:46
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
idontlikeu
21:42

“You remember that cave? We should have stayed in that cave.”

“We’ll go back there.”
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

June 16 2015

idontlikeu
21:08
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viajointskurwysyn jointskurwysyn
idontlikeu
21:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl