Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

idontlikeu
10:13
9310 a1c9
idontlikeu
10:11
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viazapachsiana zapachsiana
10:10
5323 d2f1 500
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana

June 28 2015

idontlikeu
22:32
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiedrunk diedrunk
idontlikeu
22:28
0852 ac2f
idontlikeu
22:27
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viaimpreska impreska

June 26 2015

idontlikeu
11:47
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viazapachsiana zapachsiana

June 25 2015

idontlikeu
20:54
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoonlightdrive moonlightdrive

June 23 2015

idontlikeu
18:52
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagivemeheaven givemeheaven

June 20 2015

idontlikeu
21:52
7939 6068
idontlikeu
21:46
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
idontlikeu
21:42

“You remember that cave? We should have stayed in that cave.”

“We’ll go back there.”
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

June 16 2015

idontlikeu
21:08
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viabrzask brzask
idontlikeu
21:06

May 23 2015

idontlikeu
11:27
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viazapachsiana zapachsiana
idontlikeu
11:25
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viadiedrunk diedrunk
idontlikeu
11:25
2640 7a08
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadiedrunk diedrunk
idontlikeu
11:22
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viadiedrunk diedrunk
11:18
I wish I could be more.
— (Six Word Story)
Reposted fromanananana anananana viamoonlightdrive moonlightdrive
idontlikeu
10:37
    
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl